Alfabetyczna lista usług

Z

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. We wniosku należy podać dane wnioskodawcy, sprecyzować miejsce, czas, organizację wykorzystania zajętego pasa drogowego oraz projekt orga...

Zezwolenie na zbieranie lub transport odpadów

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o uzyskanie zezwolenia na zbieranie lub transport odpadów. Wniosek mogą złożyć posiadacze odpadów prowadzący działalność w zakresie zbierania odpadów lub prowadzący działalność w zakres...

Zmiana Imienia lub Nazwiska

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek z uzasadnieniem (na załączonym formularzu lub innym, dowolnym),
2. Odpis zupełny aktu urodzenia wnioskodawcy,
3. Odpis zupełny aktu małżeństwa wnioskodawcy,
4. Odpis zupełny aktu urodzenia małoletnich dzieci,
5. Dokumenty ...

Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.

Wymagane dokumenty: Wniosek wraz z załącznikami: dokumenty na poparcie wnioskuOpłaty: Nie pobiera się

wyników