Alfabetyczna lista usług

Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na innego inwestora

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na innego inwestora.

Przyjęcie oświadczenia o uznanie ojcostwa

Wymagane dokumenty:
Protokół z przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa (sporządzany w urzędzie stanu cywilnego). Dokumenty rodziców stwierdzające tożsamość i miejsce stałego zameldowania. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, którego oświadczenie doty...

Przyznanie świadczenia pieniężnego rekompensującego wynagrodzenie za udział w ćwiczeniach wojskowych

Wymagane dokumenty:
1. podanie
2. zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń wojskowych i pobraniu uposażenia
3. zaświadczenie z  zakładu pracy lub Urzędu Skarbowego, w którym określona jest kwota dziennego utraconego wynagrodzenia albo dochodu  oraz data wydania...