Alfabetyczna lista usług

Nabycie gruntów w drodze przetargowej

Wymagane dokumenty :
•    Dokumenty na poparcie wniosku, np. mapka z zaznaczoną lokalizacją nieruchomości,Opłaty: nie pobiera się

NADANIE DZIECKU NAZWISKA MĘŻA MATKI

Wymagane dokumenty:
 Dowody osobiste (do wglądu),
· Odpis skrócony aktu małżeństwa matki dziecka, (jeżeli związek małżeński zawarty był poza terenem gminy Milicz).
· Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, (jeżeli dziecko urodzone jest poza terenem gminy ...