Alfabetyczna lista usług

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Wymagane wnioski: Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnegoWymagane załączniki:
- Orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby uprawnionej
- Kopia dowodu osobistego osoby ubiegającej się o świadczenie p...