Lista spraw

Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Wymagane dokumenty:
Dokumenty na poparcie wniosku, np. wycena działki dokonana przez uprawnionego rzeczoznawcę lub inne dokumenty

Opłaty:
Nie pobiera się.

Bonifikaty (ulgi) od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste

Wymagane dokumenty:
Załączniki do wniosku ( dot. osób fizycznych): - zaświadczenie o zarobkach (brutto) za ostatni kwartał roku poprzedniego lub odcinek renty, emerytury, - zaświadczenie Powiatowego Urzędu Pracy (dot. bezrobotnych), - zaświadczenie Urzę...

Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.

Wymagane dokumenty: Wniosek wraz z załącznikami: dokumenty na poparcie wnioskuOpłaty: Nie pobiera się