Nazwa usługi: Bonifikaty (ulgi) od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004r., Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.)
- Art. 73, ust. 4
- Art. 74
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
     
  Opłaty:
     
  Czas realizacji: Do 30 dni
     
  Tryb odwoławczy: Nie przysługuje.
     
  Wybór  podmiotu:
  Liczba odwiedzin: 1708