Lista spraw

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Wymagane wnioski: Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnegoWymagane załączniki:
- Orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby uprawnionej
- Kopia dowodu osobistego osoby ubiegającej się o świadczenie p...

ZASIŁEK PILĘGNACYJNY

Wymagane wnioski: Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnegoWymagane załączniki:
- Orzeczenie o niepełnosprawności albo
- Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności albo
- Orzeczenie ...