Lista spraw

UDZIELENIE INFORMACJI O PRZEDSIĘBIORCACH

Wymagane wnioski: Wniosek o udzielenie pisemnej informacji o przedsiębiorcach.Wymagane załączniki: Brak załączników.Dokumenty do wglądu: Dowód osobisty.Opłaty:
Za wydanie zaświadczenia o wpisie do EDG pobiera się opłatę skarbową
w wysokości 17,00 zł, k...

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Ustalenie numeru porządkowego budynku

Ustalenie numeru porządkowego budynku

Ustalenie warunków zabudowy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek należy złożyć do:
• wójta, burmistrza albo prezydenta miasta,
• wojewody – w odniesieniu do terenów zamkniętych w rozumieniu przepisów Prawa budow...

Uznanie o konieczności sprawowania przez poborowego/żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

Wymagane dokumenty:
1.  Podanie poborowego/żołnierza wraz z uzasadnieniem konieczności sprawowania
     bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny wspólnie z nim zamieszkałym, który
     nie ukończył szesnastego roku życia lub został  uznany za całkowi...

Uznanie poborowego/żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

Wymagane dokumenty:
1.    podanie
2.    kserokopia karty powołania lub zaświadczenie o odbywaniu zasadniczej służby wojskowej
3.    zaświadczenie o dochodach członków rodziny
4.    zaświadczenie z  PUP o zarejestrowaniu żony jako osoby bezrobotnej bez ...

Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o uzupełnienie aktu (na załączonym formularzu lub innym, dowolnym)
2. Przy uzupełnieniu aktu urodzenia:
- odpis zupełny aktu małżeństwa rodziców,
- lub gdy rodzice nie są małżeństwem odpisy zupełne ich aktów urodzenia.
Prz...

Wpisanie do polskich ksiąg zagranicznego aktu stanu cywilnego (transkrypcja)

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek osoby uprawnionej wraz z oświadczeniem, że dotychczas akt ten nie został wpisany do polskich ksiąg (na załączonym formularzu lub innym, dowolnym);
2. Dowód osobisty wnioskodawcy, w celu sprawdzenia tożsamości oraz potwierd...

Wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego dla nieruchomości

Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji Publicznej wniosku o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego dla nieruchomości.

Usługa dotycząca rozgraniczenia nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktó...

WYDANIE DUPLIKATÓW ZAŚWIADCZEŃ O WPISIE DO EDG, ZAŚWIADCZEŃ O ZMIANIE WE WPISIE DO EDG LUB DECYZJI O WYKREŚLENIU WPISU Z EDG

Wymagane wnioski: Wniosek o wydanie duplikatu zaświadczenia o wpisie do EDG, o zmianie we wpisie do EDG lub decyzji o wykreśleniu wpisu z EDG.Wymagane załączniki: Brak załączników.Dokumenty do wglądu: Dowód osobisty.Opłaty:
Za wydanie duplikatu pobiera ...

wyników