Lista spraw

Zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty:
I. Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej:
1. dokument stwierdzający tożsamość i miejsce stałego zameldowania,
2. odpis skrócony aktu urodzenia,
3. osoba rozwiedziona - odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub pr...

Zmiana Imienia lub Nazwiska

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek z uzasadnieniem (na załączonym formularzu lub innym, dowolnym),
2. Odpis zupełny aktu urodzenia wnioskodawcy,
3. Odpis zupełny aktu małżeństwa wnioskodawcy,
4. Odpis zupełny aktu urodzenia małoletnich dzieci,
5. Dokumenty ...

wyników