Nazwa usługi: Zezwolenie na zbieranie lub transport odpadów
   
Kogo dotyczy: Obywatele, Przedsiębiorcy i Administracja Publiczna
   
Podstawa prawna: Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie i transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz. U. z 2004r., Nr 16, poz. 154, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń oraz sposobu rejestracji. (Dz. U. z 2001r., Nr 152, poz. 1734, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o zezwolenie na zbieranie i/lub transport odpadów
   
Opłaty: W przypadku wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) na kilka rodzajów działalności w jednej decyzji - 616 zł za każdy rodzaj działalności
100% stawki określonej od zezwolenia (pozwolenia, koncesji).
   
Czas realizacji: Do 1 miesiąca
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2364