Nazwa usługi: Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym
   
Kogo dotyczy: Osób i instytucji zamierzających umieścić reklamę w pasie drogowym.
   
Podstawa prawna: Rozporządzenie
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004r., Nr 140, poz. 1481)
Ustawa
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 460, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • 1. Skan planu sytuacyjnego w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesioną lokalizacją reklamy.
  • 2. Skan projektu graficznego reklamy.
   
Opłaty: Wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowym ustalana jest przez właściwy organ
   
Czas realizacji: Do 30 dni
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1363