Nazwa usługi: Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi
   
Kogo dotyczy: Przedsiębiorca lub rolnik
   
Podstawa prawna: Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są swiadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006r., Nr 22, poz. 169)
Ustawa
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016r., poz. 187)
- Art. 35, ust. 1, pkt. 1 i 2
- Art. 35, ust. 2
- Art. 35, ust. 3
- Art. 38, ust. 1
- Art. 38, ust. 2
- Art. 38, ust. 3
- Art. 39, ust. 3
- Art. 39, ust. 4
- Art. 39, ust. 5
- Art. 40, ust. 3
- Art. 40, ust. 4
- Art. 40, ust. 5 i 6
- Art. 41, ust. 1, 2, 3
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych.
  • Opis obiektu.
  • Deklaracja dotycząca spełniania minimalnych wymagań co do wyposażenia dla obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz dla pól biwakowych
   
Opłaty: Brak opłat
   
Czas realizacji: Do 7 dni
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2390