Nazwa usługi: NADANIE DZIECKU NAZWISKA MĘŻA MATKI
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964r., Nr 9, poz. 59, z późn. zm.)
- Art. 90, par. 1
Ustawa
Ustawa z dnia 29 września 1986 roku prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2004r., Nr 161, poz. 1688)
- Art. 43, ust. 2
- Art. 44, ust. 3-4
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
     
  Opłaty:
     
  Czas realizacji: Niezwłoczne.
     
  Tryb odwoławczy: Nie przysługuje
     
  Wybór  podmiotu:
  Liczba odwiedzin: 1471