Nazwa usługi: Przyjęcie oświadczenia o uznanie ojcostwa
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2004r., Nr 161, poz. 1688, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964r., Nr 9, poz. 59, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
     
  Opłaty:
     
  Czas realizacji: Niezwłoczne.
     
  Tryb odwoławczy: Ustawa - prawo o aktach stanu cywilnego - nie przewiduje trybu odwoławczego. Odmowa dokonania czynności związanej z rejestracją stanu cywilnego, mogącej mieć wpływ na stan cywilny osoby, następuje w formie decyzji. Odwołanie od wydanej decyzji można wnieść do Wojewody Dolnośląskiego, za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Miliczu, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Skargę w sprawie można wnieść do Wojewody Dolnośląskiego.
     
  Wybór  podmiotu:
  Liczba odwiedzin: 733