Nazwa usługi: DOKONANIE ZMIANY IMIENIA (IMION) DZIECKA
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004r., Nr 161, poz. 1688, z późn. zm.)
- Art. 51
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
     
  Opłaty:
     
  Czas realizacji: Niezwłoczne po złożeniu pisemnego oświadczenia.
     
  Tryb odwoławczy: nie przysługuje
     
  Wybór  podmiotu:
  Liczba odwiedzin: 1578