Nazwa usługi: Obowiązek meldunkowy cudzoziemców - pobyt czasowy ponad 3 miesiące
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2006r., Nr 139, poz. 993, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
     
  Opłaty:
     
  Czas realizacji: W dniu zgłoszenia się strony
     
  Tryb odwoławczy: Brak, czynność materialno-techniczna
     
  Wybór  podmiotu:
  Liczba odwiedzin: 1321