Nazwa usługi: Udostępnianie informacji ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2006r., Nr 139, poz. 993, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 listopada 2002r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. z 2002r., Nr 201, poz. 1702)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
     
  Opłaty:
     
  Czas realizacji: 14 dni
     
  Tryb odwoławczy: W przypadku odmowy wydania zaświadczenia w formie decyzji stronie przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Milicz, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji
     
  Wybór  podmiotu:
  Liczba odwiedzin: 721