Nazwa usługi: UDZIELENIE INFORMACJI O PRZEDSIĘBIORCACH
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)
- Art. 217
- Art. 218
Ustawa
Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999r., Nr 101, poz. 1178, z późn. zm.)
- Art. 7a, ust. 2
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
       
    Opłaty:
       
    Czas realizacji: Niezwłocznie, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 7 dni.
       
    Tryb odwoławczy: W przypadku odmowy wydania zaświadczenia stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Burmistrza Gminy Milicz w terminie 7 dni
    od dnia doręczenia postanowienia.
       
    Wybór  podmiotu:
    Liczba odwiedzin: 556