Nazwa usługi: Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2001r., Nr 125, poz. 1371)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru licencji na wykonywanie transportu drogowego, wypisu z licencji oraz wykazu pojazdów samochodowych (Dz. U. z 2001r., Nr 154, poz. 1630)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wysokości opłat za czynności administracyjne związane z udzielaniem i wydaniem uprawnień na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2001r., Nr 150, poz. 1685)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
     
  Opłaty:
     
  Czas realizacji: Do 30 dni.
     
  Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Burmistrza Gminy Milicz w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
     
  Wybór  podmiotu:
  Liczba odwiedzin: 1103