Nazwa usługi: Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r o własności lokali (Dz. U. z 1994r., Nr 85, poz. 388)
- Art. 2, ust. 2-3
Ustawa
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004r., Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.)
Inne
Rady Miejskiej w Miliczu nr XXIX/232/05 z dnia 12 maja 2005r
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
     
  Opłaty:
     
  Czas realizacji: Do 6 miesięcy (bez podziału geodezyjnego).
     
  Tryb odwoławczy: Nie przysługuje
     
  Wybór  podmiotu:
  Liczba odwiedzin: 1392