Nazwa usługi: Wydzierżawienie gruntów
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004r., Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.)
- Art. 25
Inne
Rozdział VII uchwała Rady Miejskiej w Miliczu nr XXIX/232/05 z dnia 12 maja 2005r
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
     
  Opłaty:
     
  Czas realizacji: Do 30 dni. Uwaga - w przypadku braku wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Petenta.
     
  Tryb odwoławczy: Nie przysługuje
     
  Wybór  podmiotu:
  Liczba odwiedzin: 1713