Nazwa usługi: Nabycie gruntów w drodze przetargowej
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004r., Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.)
- Art. 37, ust. 1
- Art. 27
- Art. 28
- Art. 35, ust. 1-2
- Art. 38-41
Inne
§ 2 uchwały Nr XXIX Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 12 maja 2005r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Milicz
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
     
  Opłaty:
     
  Czas realizacji: Do 4 miesięcy (baz podziału geodezyjnego)
     
  Tryb odwoławczy: Nie przysługuje
     
  Wybór  podmiotu:
  Liczba odwiedzin: 2482