Nazwa usługi: Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców
   
Kogo dotyczy: Najemcy lokali mieszkalnych
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz. 1774, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 24.06.1994 o własności lokali (Dz. U. z 2015r., poz. 1892, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r., poz. 121, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r., poz. 783, z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Formularz wniosku o sprzedaż lokalu mieszkalnego
  • Uwierzytelnione kopie: decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego oraz umowy najmu
  • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu
   
Opłaty: Brak
   
Czas realizacji: Uzależniony od specyfiki danej sprawy (w sprawach prostych – 3 miesiące)
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1356