Lista spraw

Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, który powinien zawierać:
f)        oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres,
g)     numer w rejestrze przedsiębiorców,
h)      określenie rodzaju,...

Wydanie zezwolenia na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób – przewozy regularne i przewozy regularne specjalne na trenie gminy

Wymagane dokumenty:
W przypadku przewozów regularnych:
a)     wypełniony wniosek
b)     kopia licencji
c)      rozkład jazdy uzgodniony na zasadach koordynacji określonych w przepisach prawa przewozowego, uwzględniający przystanki, czas odjazdów i prz...

Zezwolenie na zbieranie lub transport odpadów

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o uzyskanie zezwolenia na zbieranie lub transport odpadów. Wniosek mogą złożyć posiadacze odpadów prowadzący działalność w zakresie zbierania odpadów lub prowadzący działalność w zakres...