Najpopularniejsze usługi

Ustalenie numeru porządkowego budynku

Ustalenie numeru porządkowego budynku

Wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego dla nieruchomości

Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji Publicznej wniosku o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego dla nieruchomości.

Usługa dotycząca rozgraniczenia nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktó...

Uznanie o konieczności sprawowania przez poborowego/żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

Wymagane dokumenty:
1.  Podanie poborowego/żołnierza wraz z uzasadnieniem konieczności sprawowania
     bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny wspólnie z nim zamieszkałym, który
     nie ukończył szesnastego roku życia lub został  uznany za całkowi...

Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.

wyników