Najpopularniejsze usługi

Ustalenie numeru porządkowego budynku

Ustalenie numeru porządkowego budynku

Uznanie o konieczności sprawowania przez poborowego/żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

Wymagane dokumenty:
1.  Podanie poborowego/żołnierza wraz z uzasadnieniem konieczności sprawowania
     bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny wspólnie z nim zamieszkałym, który
     nie ukończył szesnastego roku życia lub został  uznany za całkowi...

Wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego dla nieruchomości

Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji Publicznej wniosku o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego dla nieruchomości.

Usługa dotycząca rozgraniczenia nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktó...

Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.

wyników